𝐾𝑜𝑐ℎ𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑗𝑎.
𝐷𝑧𝑖ś 𝑚𝑎𝑚𝑦 𝐷𝑧𝑖𝑒ń 𝑘𝑠𝑖ąż𝑘𝑖.
𝑃𝑖ę𝑘𝑛𝑦 𝑡𝑜 𝑑𝑧𝑖𝑒ń 𝑖 𝑝𝑖ę𝑘𝑛𝑒 ś𝑤𝑖ę𝑡𝑜, 𝑝𝑟𝑎𝑤𝑑𝑎?
𝐾𝑖𝑒𝑑𝑦 𝑠𝑖ę𝑔𝑎𝑚 𝑝𝑎𝑚𝑖ę𝑐𝑖ą 𝑤𝑠𝑡𝑒𝑐𝑧, 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑝𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑗ą 𝑚𝑖 𝑠𝑖ę 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑒 𝑘𝑠𝑖ąż𝑘𝑖, 𝑘𝑡ó𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑤𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑧𝑦ł𝑦 𝑚𝑖 𝑤 ż𝑦𝑐𝑖𝑢.
𝐾𝑠𝑖ąż𝑘𝑖 𝑐𝑧𝑎𝑠ó𝑤 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑐𝑖ń𝑠𝑡𝑤𝑎, 𝑘𝑠𝑖ąż𝑘𝑖 „𝑚ł𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒ż𝑜𝑤𝑒”, 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒ś𝑐𝑖 𝑜𝑑 𝑘𝑡ó𝑟𝑦𝑐ℎ 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑜 𝑏𝑦ł𝑜 𝑠𝑖ę 𝑜𝑑𝑒𝑟𝑤𝑎ć, 𝑎𝑙𝑒 𝑤𝑖𝑒𝑠𝑧 𝑐𝑜?
𝑁𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑦 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑚 𝑑𝑜 𝑘𝑠𝑖ąż𝑒𝑘, 𝑘𝑡ó𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑔ł𝑦 𝑚𝑖 𝑧𝑚𝑖𝑒𝑛𝑖ć 𝑠𝑤𝑜𝑗𝑒 ż𝑦𝑐𝑖𝑒, 𝑎 𝑟𝑎𝑐𝑧𝑒𝑗 𝑚𝑜𝑗𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑒𝑔𝑜.
𝑇𝑎𝑘 𝑘𝑜𝑐ℎ𝑎𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑗𝑎, 𝑤 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑦𝑚 𝑑𝑙𝑎 𝑚𝑛𝑖𝑒 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑖𝑒 𝑘𝑡𝑜ś 𝑘𝑖𝑒𝑑𝑦ś 𝑝𝑜𝑑𝑎ł 𝑚𝑖 „𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛ą 𝑑ł𝑜ń” 𝑝𝑜𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ą 𝑡𝑦𝑡𝑢łó𝑤 𝑘𝑠𝑖ąż𝑒𝑘, 𝑝𝑜 𝑘𝑡ó𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑚 𝑠𝑖ę𝑔𝑛ąć 𝑖 𝑡𝑜 𝑏𝑦ł𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑝𝑖ę𝑘𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐 𝑗𝑎𝑘ą 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎ł𝑎𝑚.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑚 𝑛𝑖𝑐 𝑗𝑢ż 𝑛𝑖𝑒 𝑏𝑦ł𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑜. 𝐾𝑠𝑖ąż𝑘𝑖, 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑖 𝑚ą𝑑𝑟𝑒 𝑘𝑠𝑖ąż𝑘𝑖 𝑛𝑎𝑝𝑟𝑎𝑤𝑑ę 𝑠ą 𝑛𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑒𝑢𝑡ą.
𝑇𝑒𝑟𝑎𝑧 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑧ę 𝑖 𝑤𝑖𝑒𝑚 𝑗𝑎𝑘𝑎 𝑡𝑜 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑎𝑙𝑛𝑜ść 𝑖 𝑧𝑎𝑠𝑧𝑐𝑧𝑦𝑡 𝑧𝑎𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚, ż𝑒 𝑚𝑜𝑗𝑒 𝑠ł𝑜𝑤𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎𝑗ą 𝑛𝑎𝑤𝑒𝑡 𝑑𝑜 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑐𝑖.

𝑍𝑑𝑎𝑗ę 𝑠𝑜𝑏𝑖𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑎𝑤ę 𝑧 𝑡𝑒𝑔𝑜, ż𝑒 𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑜ż𝑒 𝑛𝑖𝑒 𝑚𝑛𝑖𝑒 – 𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑘𝑡ó𝑟𝑒 𝑧 𝑚𝑜𝑖𝑐ℎ 𝑠łó𝑤 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑚𝑖ę𝑡𝑎𝑗ą 𝑛𝑎 𝑐𝑎ł𝑒 ż𝑦𝑐𝑖𝑒.
𝐼 𝑐𝑧𝑢𝑗ę 𝑧 𝑡𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑤𝑜𝑑𝑢 𝑑𝑢𝑚ę, ż𝑒 𝑤ł𝑎ś𝑛𝑖𝑒 𝑚𝑛𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑛𝑎 ż𝑦𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑗𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑖ę 𝑠ł𝑜𝑤𝑒𝑚.
„𝐾𝑠𝑖ąż𝑘𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦𝑚 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑗𝑎𝑐𝑖𝑒𝑙𝑒𝑚”? 𝐾𝑡𝑜ś 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒 𝑚𝑜ż𝑒 – 𝑓𝑟𝑎𝑧𝑒𝑠… 𝑛𝑖𝑒 𝑘𝑜𝑐ℎ𝑎𝑛𝑎, 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑒 𝑛𝑖𝑒.

𝑀𝑦ś𝑙ę, ż𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑛𝑖𝑒𝑟𝑎𝑧 𝑑𝑜ś𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑦ł𝑎ś 𝑡𝑒𝑔𝑜, ż𝑒 𝑤ł𝑎ś𝑛𝑖𝑒 𝑤 𝑐ℎ𝑤𝑖𝑙𝑎𝑐ℎ, 𝑘𝑖𝑒𝑑𝑦 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜, 𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑑𝑧𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑢𝑗𝑒𝑚𝑦 𝑜𝑡𝑢𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎, 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑒𝑔𝑜 𝑠ł𝑜𝑤𝑎 𝑖 𝑤𝑦𝑠ł𝑢𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑎, 𝑑𝑧𝑖𝑤𝑛𝑦𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑒𝑚 𝑤𝑜𝑘ół 𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑏𝑖 𝑠𝑖ę 𝑝𝑢𝑠𝑡𝑘𝑎. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑝𝑢𝑠𝑡𝑘𝑎, 𝑏𝑜 𝑛𝑎𝑔𝑙𝑒 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑐𝑦 𝑚𝑎𝑗ą 𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑎𝑤𝑦 𝑛𝑎 𝑔ł𝑜𝑤𝑖𝑒.
𝐴 𝑜𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑧𝑎𝑤𝑠𝑧𝑒, 𝑛𝑎𝑤𝑒𝑡 𝑤𝑦𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑜𝑤𝑜 – 𝑤 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑤𝑖𝑙𝑎𝑐ℎ 𝑛𝑖𝑔𝑑𝑦 𝑚𝑛𝑖𝑒 𝑛𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑤𝑖𝑜𝑑ł𝑎.
𝐿𝑜𝑠𝑜𝑤𝑜 𝑤𝑦𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑠𝑖ąż𝑘𝑎 𝑖 𝑙𝑜𝑠𝑜𝑤𝑜 𝑜𝑡𝑤𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑔𝑙𝑒 𝑜𝑘𝑎𝑧𝑢𝑗ą 𝑠𝑖ę 𝑡𝑦𝑚 𝑛𝑎 𝑐𝑜 𝑐𝑧𝑒𝑘𝑎ł𝑎𝑚. 𝐼 𝑗𝑢ż 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒𝑝𝑖𝑒𝑗.
𝐾𝑠𝑖ąż𝑘𝑎, 𝑘𝑠𝑖ę𝑔𝑎, 𝑘𝑡ó𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑤𝑠𝑧𝑒 𝑖 𝑛𝑎 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑜 𝑡𝑜 𝐵𝑖𝑏𝑙𝑖𝑎.
𝑃𝑜 𝑤𝑖𝑒𝑙𝑢 𝑙𝑎𝑡𝑎𝑐ℎ 𝑛𝑖𝑒ś𝑚𝑖𝑎ł𝑜 𝑖 𝑧 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑟ą 𝑤𝑟𝑎𝑐𝑎𝑚 𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑒𝑗 𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑜 𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑜𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒ś 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑗𝑎𝑐𝑖𝑒𝑙𝑎 𝑤 ż𝑦𝑐𝑖𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑧𝑎𝑤𝑖𝑒𝑟𝑢𝑠𝑧𝑒.
𝑂𝑡𝑤𝑖𝑒𝑟𝑎𝑚 𝑖 𝑝𝑜𝑧𝑛𝑎𝑗ę 𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑤𝑜, 𝑡𝑜 𝑐𝑧𝑒𝑔𝑜 𝑘𝑖𝑒𝑑𝑦ś 𝑛𝑖𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑢𝑚𝑖𝑎ł𝑎𝑚.

𝐴 𝑂𝑛𝑎 𝑤𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑖ę 𝑛𝑖𝑒 𝑔𝑛𝑖𝑒𝑤𝑎… 𝑐𝑧𝑒𝑘𝑎ł𝑎…
Ś𝑐𝑖𝑠𝑘𝑎𝑚
𝐺𝑎𝑏𝑟𝑦𝑠𝑖𝑎

4 komentarze

 1. jotka 27 kwietnia, 2024 at 5:54 am

  Książki są jak chleb, nigdy ich za wiele i nigdy się nie nudzą, a i pomagają często w różnych sytuacjach!

  • Gabriela Kotas 29 kwietnia, 2024 at 10:04 am

   Tak Asiu – masz rację :)

 2. Loyal Pat 4 maja, 2024 at 8:09 am

  O znalazłam Ciebie tutaj Pięknie się rozwijasz Gabrysiu Pozdrawiam serdecznie:)

  • Gabriela Kotas 6 maja, 2024 at 4:55 pm

   Witam kochana :)

Comments are closed.